وظایف فدراسیون

1. ساماندهی، ایجاد تعامل، هماهنگی و ارتباط مستمر بین دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی کشور.
2. تعیین اهداف، سیاست ها، راهبرد ها، اعمال نظارت و ارزیابی در ورزش قهرمانی دانشگاهی.
3. تهیه تقویم و برنامه‏های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ورزش دانشگاهی.
4. برگزاری رقابت‏های ورزشی، لیگ‏های باشگاه‏های دانشگاهی و المپیاد‏های ملی ورزش دانشجویی.
5. گزینش، آماده سازی و اعزام تیم‏های منتخب و ملی ورزش دانشجویان به میادین بین المللی.
6. پیوستن به ساختارهای ورزشی بین المللی، قاره ای و همچنین ارتقاء نقش ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی و آسیایی ورزش دانشگاهی (FISU) و (AUSF).


7. همکاری، هماهنگی و ارتباط مستمر با فدراسیون بین المللی ورزش‏های دانشگاهی (FISU) و فدراسیون آسیایی ورزش‏های دانشگاهی (AUSF) و سایر مراجع بین المللی ذیربط.
8. تعیین مربیان، داوران و سرپرستان تیم‏های اعزامی به رقابت‏های برون‏مرزی، آسیایی و جهانی، یونیورسیادهای دانشجویی.
9. شرکت فعال در رقابت ها، دوره ها ، همایش ها و کنگره‏های بین المللی ورزش‏های دانشگاهی و تلاش برای برگزاری آنها در کشور.
10. تهیه گزارش جامع از رقابت ها دوره ها، همایش ها و کنگره‏های بین المللی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح به منظور بهره برداری و ارتقاء توانایی‏های ورزش دانشگاهی در تمامی ابعاد.
11. انتشار کتاب، جزوه و سایر نشریات علمی، خبری، تبلیغی و برگزاری کارگاه‏ها و نمایشگاه‏های آموزشی مربوطه.
12. جلب حمایت و ایجاد ارتباط مستمر با سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‏های ورزشی، دانشگاه‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشکده‏های تربیت بدنی و سایر مراجع ذیربط اعم از حقیقی و حقوقی.

13. برگزاری همایش ها و دوره‏های آموزشی کوتاه مدت در زمینه‏های مورد نیاز ورزش دانشگاهی.
14. تشکیل انجمن‏ها و کمیته‏های مختلف در فدراسیون.
15. تهیه و تدوین گزارش سالانه و ارائه آن به مجمع فدراسیون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تربیت بدنی.
16. انجام فعالیت‏های بازاریابی ورزشی و جذب حامیان مالی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون.
17. تشویق و تجلیل از دانشجویان ورزشکار، داوران، مربیان، سرپرستان، مدیران و سایر دست اندرکاران و نیز اعطای تسهیلات و کمک‏های مالی به آنان.
18. اعزام مربیان نخبه ورزش دانشگاه‏ها به دوره‏های ارتقای سطح علمی و مربیگری به خارج از کشور با هماهنگی دانشگاه ذیربط و باحمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذیربط.

19. حمایت از باشگاه‏ها و قطب‏های ورزشی در دانشگاه‏های سراسر کشور به منظور ارتقاء سطح ورزش قهرمانی دانشجویان.
جذب و بهره برداری از خدمات، کمک‏های مالی، استعداد‏های مادی و معنوی، حمایت‏های دولت و اقشار مردم در جهت رشد و ارتقاء فعالیت‏های ورزش دانشگاهی.