حضور چشمگیر جوانان از نقاط قوت رقابت ها بود

وی افزود: به نسبت دوره های گذشته از نظر تعداد تیم ها شاهد ریزش بودیم و در این خصوص از همه هیئتهای استانی درخواست می شود نسبت به حمایت تیم های والیبال نشسته بانوان اهتمام بیشتری داشته باشند. چرا که نیروها و استعدادهای خوبی در سراسر کشور حضور دارند و باید آنها را هدایت و در قالب تیم های استانی به مسابقات اعزام کرد.
سرپرست مسابقات گفت: اگرچه از نظر کمیت با ریزش مواجه بودیم اما از نظر کیفیت شاهد نمایش بازی های خوبی بودیم و همین طور نقطه ی قوتی که می توان به آن اشاره کرد، حضور پر رنگ جوانان در تیم ها بود. به ویژه اینکه همه تیم ها موظف بودند سه بازیکن متولد 76 به بعد در ترکیب خود داشته باشند و در غیر این صورت از مجموع 12 بازیکن آنها کاسته می شد.


وی افزود: رقابت ها با حضور 5 داور مهمان از استان های مختلف و 4 داور از تهران بدون هیچ مشکل خاصی و در نهایت دقت انجام شد و جا دارد از زحمات کادر داوری تشکر کنم.
توکلی ادامه داد: در این چند روز هرکس از بیرون وارد سالن می شد تصور می کرد با جمعیت زیادی روبرو خواهد شد، در صورتی که این شور و شوق ما حصل حضور تعداد کمی از ورزشکاران و تماشاچیان بود اما آنقدر با اشتیاق بازی می کردند که انرژی های خوب آنها از بیرون سالن هم حس می شد. این نشان دهنده ی تاثیر مثبت ورزش و فعالیت های گروهی است که می تواند در نهایت به بهتر زیستن افراد دارای معلولیت کمک کند.
سرپرست مسابقات دسته یک گفت: خوشحالم که فریبا سلیمانی دوباره در کسوت سرمربی تیم ملی به خانواده ی ورزش جانبازان و معلولان پیوستند و در این چند روز بازی ها را از نزدیک دنبال می کردند و همه ی ما وظیفه داریم به ایشان برای رسیدن به اهدافی که انجمن و فدراسیون برای تیم ملی والیبال نشسته بانوان در نظر گرفته اند، کمک کنیم.