اعضای هیأت رئیسه فدراسیون

آقای دکتر محمد حسین علیزاده نایب رئیس اول

خانم دکتر مرجان صفاری نایب رئیس بانوان

آقای دکتر محمد حسین دادگان

آقای دکتر سید عبد الحمید احمدی

آقای دکتر رضا معصومی راد

آقای دکتر مهرزاد حمیدی

آقای دکتر جواد نزاد جواد

آقای دکتر مهرداد عنبریان

آقای دکتر محمد پورکیانی

آقای دکتر مجتبی یزدانی

آقای دکتر رضا قراخانلو

آقای مهندس ذوالفقار یزدانی مهر

آقای حسین هاشمی خزانه دار

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی

در سال‌های اخیر ورزش‌های دانشگاهی در مسیر تحول خود به مرحله ای رسید که ضرورت تشکیل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی بیش از هر زمانی احساس شد. این فدراسیون در تیرماه 1384 رسماً آغاز به کار کرد و اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران رسید.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به عنوان تنها فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان (فیزو) در ایران توسعه ورزش دانشگاهی در ابعاد جهانی را در دستور کار دارد.

 

این فدراسیون با تغییر مدیریت و رویکرد تازه ای، با تحت پوشش قرار دادن کلیه زیر بخش‌های آموزش عالی اعم از دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و جامع علمی- کاربردی را از جمله اهداف خود قرار داده است. در همین راستا جلسات مختلف با حضور مدیران تربیت بدنی بخش‌های مذکور در فدراسیون تشکیل شد تا کاروان منسجمی که در برگرفته از همه توان آموزش عالی کشور باشد به این دوره از رقابت‌ها اعزام می شود.